Satelitní sledování vozidel


Jednou ze základních součástí, využívaných při sledování vozidel je Global Positioning System, všeobecně známý pod zkratkou GPS. Provozuje je Ministerstvo obrany USA, je tvořen 24 satelity, které vysílají signál, jeho příjem je zdarma k dispozici kdekoli na zeměkouli. Družicemi vysílaný signál je obvykle silný, přijímač však musí takzvaně vidět na nebe, správně tedy funguje jen v otevřeném venkovním prostoru.provoz vozidla
Přijímač GPS signál z družic zpracovává a odesílá jej v předem určeném formátu a časových intervalech na příslušný server, tam jsou přijatá data dále zpracovávána. K dispozici mohou být i další data z vozu, informace o jeho rychlosti nebo identifikace konkrétního řidiče.
Za největší výhodu z pohledu zaměstnavatelů, provozovatelů vozových parků je, že vedení firmy má k dispozici neustálý přehled o pohybu vozidel v minulosti i online. Tímto způsobem je možné odhalit černé jízdy zaměstnanců nebo třeba jejich nepřiměřený způsob jízdy. Ve velkých firmách s dispečinkem má dispečer neustálý přehled o tom, kde se konkrétní vozidla pohybují a může je pak efektivněji využívat. Knihu jízd je možné generovat ze softwaru, jednotliví řidiči ji nemusí psát ručně.
Monitoring vozidel Rmc-systém umožňuje odhalit i krádeže paliva na základě výpočtu s využitím GPS dat a záznamů o skutečném tankování.mapa auto Umožňuje definovat určitou oblast, při vyjetí vozidla z povolené oblasti je dispečer na tuto skutečnost upozorněn. V některých městech mohou cestující online sledovat pohyb vozidel hromadné dopravy nebo v zimě například pohyb sypačů.
Tyto technologie je možné využíti při zabezpečení vozidel, kdy při neautorizovaném otevření vozu nebo pokusu o jeho nastartování je spuštěn na dispečinku poplach s uvedením polohy vozu. Je možné vůz na dálku zastavit, tím zlodějům jejich činnost ztížit a získat čas pro řešení situace. Zabránit odcizení vozu v případech, kdy zloděj vůz naloží a odvážejí je však velmi obtížné.