Nespoléhejte na samoléčbu


Potíže spojené s hemeroidy má velká Äást populace. Velká Äást je také Å™eší vlastními silami. A velká Äást pak dospÄ›je až k chirurgickému zákroku. A pÅ™itom je Å™eÅ¡ení zcela jednoduché. StaÄí se co nejrychleji objednat na odborné vyÅ¡etÅ™ení. Ordinace ProctoClinic v Praze a v BrnÄ› jsou vybaveny nejmodernÄ›jší technikou a k odbornému vyÅ¡etÅ™ení není nutné doporuÄení obvodního lékaÅ™e. Na základÄ› vyÅ¡etÅ™ení je pak vybrána nejvhodnÄ›jší metoda léÄby. PÅ™i vÄasné návÅ¡tÄ›vÄ› lékaÅ™e není nutná operace ani hospitalizace. Ambulantní léÄba je rychlá a Å¡etrná.

OdhoÄte stud a poraÄte se s lékaÅ™em

Jít k lékaÅ™i vÄas se vždycky vyplatí. VÄasné Å™eÅ¡ení problémů skýtá záruku úspÄ›chu léÄby i možnost provést ji mnohem Å¡etrnÄ›jším způsobem. To se týká i potíží spojených s hemeroidy. Toto onemocnÄ›ní je spojené s intimní Äástí tÄ›la, a tak je tÅ™eba pÅ™ekonat stud a nechat se co nejrychleji odbornÄ› vyÅ¡etÅ™it. Tím je možné pÅ™edejít chirurgickému zákroku a je možné pomoci pacientovi ambulantní léÄbou. Ta je samozÅ™ejmÄ› mnohem Å¡etrnÄ›jší a není provázena bolestí. Nevyžaduje ani hospitalizaci ani pracovní neschopnost.