Jak vrátit do ložnice vášeň?


ZaÄátky každého vztahu jsou naplnÄ›ni vášní a chtíÄem, který se promítá nejenom v ložnici. Jenže jak spoleÄnÄ› strávené roky pomalu pÅ™ibývají, do ložnice jakoby se vloudil stereotyp. A najednou na nÄ›jaké milostné hrátky nemáte ani pomyÅ¡lení. Celý den jste v jednom kole a veÄer uleháte do postele s pocitem, že vás stejný kolotoÄ povinností Äeká i následující den. To je pak jasné, že jste rádi, že můžete zalehnout a spát. ÄŒas od Äasu může být takový sexuální půst ve vztahu i k užitku, jenže nic se nemá pÅ™ehánÄ›t. Je tedy možné zažívat stejnÄ› vášnivé a intenzivní milování, jako tomu bylo na zaÄátku vztahu? Věřte nebo ne, ale je to skuteÄnÄ› možné! OvÅ¡em za pÅ™edpokladu, že zmÄ›níte nÄ›které zažité praktiky.

pár na pláži

SlyÅ¡eli jste již o poppers? Ptáte se co je poppers ? PrimárnÄ› se jedná o ÄistiÄe na kůži, ovÅ¡em už pÅ™ed nÄ›kolika lety bylo zjiÅ¡tÄ›no, že se jedná o silné afrodiziakum. To má příznivý vliv na sexuální libido a mysl. Tento způsob využití pochází od homosexuálních párům, které ho Äasto používali pÅ™i sexuálních hrátkách. ÚÄinky byly natolik ohromující, že netrvalo dlouho a poppers se objevily i v heterosexuálních ložnicích. Toto afrodiziakum je specifické svým rychlým nástupem úÄinku, který se pohybuje kolem 30 vteÅ™in. Říká se, že už pÅ™i prvním použití zažijete rozkoÅ¡, o které se vám až dosud nezdálo. Co je na tom pravdy, musíte vyzkouÅ¡et sami. Věřte, že urÄitÄ› nebudete litovat.

Milování tisíckrát jinak

sexuální hraÄka

Stereotyp se dá z ložnice vyhnat ale i jinými způsoby. Mnohdy postaÄí, pokud alespoň jeden z páru pÅ™evezme iniciativu a sexuální akt ozvláštní. PostaÄí jiný druh pÅ™edehry, krajkové prádlo Äi erotické hraÄky. Uvidíte, že milování bude pokaždé jiné a užijete si ho oba dva. PÅ™ekvapte svého partnera Äi partnerku neotÅ™elým nápadem, který jistÄ› dokáže po zásluze ocenit.