Ochrana květin před chorobami a škůdci

Prevence

Základem preventivní ochrany je výsadba zdravých sazenic, cibulí a hlíz. Zeminu používanou pro předpěstování sazenic v miskách nebo truhlících 2-3 týdny před výsevem propařujeme půl hodiny při teplotě 90-100°C. Cibule a hlízy moříme před výsadbou 3 hodiny ve vhodném mořidle. Důležitým preventivním opatřením je i setí a sázení ve správném termínu a na správnou vzdálenost a kvalitní následná péče o vysazené rostliny. Květiny citlivé na choroby přenášené půdou pěstujeme každoročně na jiném záhoně a na stejný záhon se vracíme až po pěti letech.
zahradní růže

Mechanická ochrana

Listy květin napadené houbovými chorobami hned po počátečním výskytu otrháme a spálíme. Rostliny napadené virovými chorobami, což se projevuje deformováním listů, barevnými skvrnami na listech či květech, odstraníme i s kořeny, protože léčba není úspěšná. Brouky a jejich larvy a housenky motýlů sbíráme a odstraňujeme. Plže chytáme pod mokrá prkénka položená na záhony nebo do sklenic s pivem, které umístíme do půdy na okrajích záhonů. Staráme se o zpěvné ptactvo, které je důležitou složkou biologické ochrany (budky na hnízdění, krmítka na zimní přikrmování, napáječky s vodou na letní období).
záhon cibulovin

Chemická ochrana

Chemickou ochranu se snažíme používat jen výjimečně, když se choroby a škůdci přemnoží nad únosnou míru a stav nelze zvládnout jinak. Vždy volíme přípravky, které jsou pro člověka a včely nejméně jedovaté. Upřednostňujeme selektivní přípravky, které působí na konkrétní chorobu nebo škůdce a neničí užitečné organismy v zahradě. Postřikovanou tekutinu používáme ve správné koncentraci, v nejvhodnějším termínu a ve dnech, kdy není pravděpodobnost srážek a nefouká vítr. Dodržujeme postup z návodu a chráníme se ochrannými pomůckami. Snažíme se vyhnout používání prostředků proti růstu plevelů, protože jsou nevhodné pro půdu a pro podzemní vody. Plevel ničíme průběžně podzimní orbou, kdy se kořeny dostávají na povrch a vymrzají a okopáváním rostlin během vegetace.

5/5 - (1 vote)